Khamis, 28 Mei 2009

Konvokesyen IPGM KPM 2009

Konvokesyen IPGM KPM pada 28 Mei telah selesai dilaksanakan dengan jayanya. Tahniah kepada semua graduan yang telah berjaya mendapatkan Diploma dan sijil mereka. Majlis itu telah di rasmikan oleh YAB Toh Puan Datuk Seri Utama Dato' Zurina binti Kassim. Unit Praktikum juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar dan Pensyarah serta Staf IPGM yang telah banyak membantu dalam melaksanakan program tersebut. Kerana itu Majlis Jalinan Mesra telah diadakan untuk semua. Gambar-gambar akan dimasukkan kemudian.

Isnin, 25 Mei 2009

Kenangan bersama Mantan 'Orang Kuat Praktikum'
Kenangan bersama orang-orang kuat Praktikum sebelum saya. En Fun Foo Ying, En Azman Kanil dan En Segahran Appoo. Terima kasih kerana banyak membantu saya selama ini.

Penempatan Praktikum KPLI 2009

Senarai penempatan praktikum telah ada. Sila download dan semak. Jika ada pembetulan atau sebarang pertanyaan sila rujuk Pn Sarina Baharudin (Pen Ketua Unit Praktikum)

Sabtu, 23 Mei 2009

Program BIG di Teluk Gorek, Mersing (18 - 21 Mei 2009)


Tanhiah diucapkan kepada Pn Sarina (Penolong KU PRaktikum) dan pensyarah yang lain kerana berjaya menjadi fasilitator BIG. Diharap semua peserta tak sakit semasa Praktikum nanti.

Selasa, 19 Mei 2009

Taklimat Pengurusan Praktikum KPLI SR Ambilan Januari 2009


Taklimat akan diadakan seperti maklumat berikut:-
25 Mei 2009 (Isnin)
Jam: 2.30 petang
Tempat: BISA (BM 1,2,3, PI 1,2,3, PK 1,2, PL 1,2)
DTF ( B&K, KS, PSV, MT, Sains 1,2 )

Kehadiran adalah diwajibkan.

Senarai penempatan telah ada dan boleh dirujuk di papan kenyataan Praktikum atau di Bilik Praktikum. Sebarang pembetulan atau pertanyaan boleh dilakukan pada hari Jumaat :22 Mei 2009 (Pn Sarina Baharudin)

Isnin, 18 Mei 2009

Selamat Hari Guru untuk semua warga IPGM KPM

Saya dengan ini mengambil kesempatan bagi pihak Unit Praktikum IPGM KPM untuk mengucapkan Selamat Hari Guru untuk semua warga IPGM KPM sempena Perayaan Hari Guru peringkat IPGM KPM pada hari Isnin, 18 Mei 2009 bertempat di Dewan Seri Kandi IPGM. Semoga semuanya dapat menjadi guru yang sebenarnya guru....

Sabtu, 16 Mei 2009

Amalan Menulis Persediaan Mengajar Harian Yang Terperinci


Semua guru pelatih dikehendaki menulis persediaan mengajar harian (RPH) yang lengkap sepanjang masa. Penulisan persediaan mengajar harian diwajibkan bagi semua guru/guru pelatih mengikut pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Saya berharap semua guru pelatih akan membuat RPH yang lengkap sepanjang masa. Pemantauan oleh pihak lain akan dibuat untuk memastikan agar peraturan ini dipatuhi. Sekian, terima kasih.

Contoh-contoh RPH dan Portfolio dari pelajar-pelajar Cemerlang Praktikum boleh dilihat di bilik Praktikum. Bahan ini tidak boleh dipinjam, fotostat. Mengambil gambar dengan kamera digital untuk dijadikan contoh dibenarkan.

Refleksi Setelah Mengajar Satu-satu matapelajaran

Kepada guru pelatih semua, berikut dikemukakan satu siri soalan yang boleh membantu anda menilai keberkesanan pengajaran harian yang dilaksanakan:

Self-Evaluation – Reviewing a Lesson Taught
What Are My Thoughts?

You may choose to self-evaluate by writing your thoughts on the lesson plans or attaching this form to each plan.

1. What did the students learn from this lesson? How do I know the students were actively engaged with the lesson?
(Apa yang dipelajari oleh murid dalam pelajaran ini? Bagaimana saya tahu murid telah melibatkan diri secara aktif dalam pelajaran ini?)

2. How closely did I follow my lesson plan? Did I have to modify during the lesson? Why?
(Sejauhmanakah saya telah mengikuti rancangan mengajar harian yang dirancang? Adakah saya telah membuat pengubahsuaian semasa mengajar? Mengapa/)

3. What do I think was the most effective part of the lesson?
(Langkah manakah merupakan bahagian rancangan mengajar harian yang paling berkesan?)

4. Were the materials/visuals/aids appropriate? Why? Why not?
(Adakah bahan/sumber pengajaran itu sesuai? Mengapa?)

5. What would I change/keep the same the next time I do this lesson?
(Apakah yang akan saya ubah atau kekalkan bagi saya menjalankan pelajaran yang sama pada masa akan datang?)

6. What do I see as my teaching strengths in this lesson?
(Apakah kekuatan saya dalam pelajaran ini?)

7. A goal I would like to have my cooperating teacher assist me in reaching is…
(Satu matlamat yang saya harap guru pembimbing dapat membantu saya capai ialah...)

Sumber: Copyrigh©2004,2000 by Pearson Education, Inc. Reproduction of this material is restricted to use with Strategies for successful Student Teaching: A Comprehensive Guide.

Prosedur Membuat Tuntutan Guru Pembimbing

1. Serah dua salinan borang tuntutan elaun guru pembimbing praktikum
2. Serah dua salinan surat perlantikan daripada Pengarah Pelajaran Negeri yg telah diakui oleh Pengetua/Guru Besar (surat ini dikirim oleh KU Praktikum, IPGM)
3. Serah dua salinan akaun GIRO yang AKTIF di setiap borang tuntutan
4. Setiap borang tuntutan MESTI ditandatangani oleh Guru Pembimbing dan Pengetua/Guru Besar/Penolong Kanan, tanda tangan mesti HIDUP, yang fotostat tidak boleh diterima. SEMUA BUTIRAN MESTI DITULIS DENGAN TANGAN/DITAIP, tidak boleh difotostat

Contoh Tuntutan Bagi Guru Pembimbing Gred DG41 Yang Membimbing Pelajar KPLI Sekolah Rendah (Biasanya Guru Mata Pelajaran Major sahaja yang Menuntut):

5. (i) Guru siswazah (DG41) mata pelajaran MAJOR: RM 40.00 sebulan penuh (30/31 hari) bagi setiap pelajar yang diselia / (RM 1.33 sen sehari/seorang guru pelatih)
(ii) Guru BUKAN siswazah mata pelajaran MAJOR: RM 30.00 sebulan penuh (30/31 hari) bagi setiap pelajar yang diselia / (RM 1.00 sehari/seorang guru pelatih)
6. Tuntutan bagi kesemua bulan dimuat dalam satu borang yang sama,

Contoh: Guru Q membimbing ***seorang guru pelatih KPLI sepanjang 12 minggu (dari 22 Jan hingga 20 Apr. 2007), Cuti Pertengahan Semester dari 10 – 18 Mac2007)

KADAR SEBULAN

22-31 Jan 07 10 hari X RM 1.33 sen RM 13.30 (Jika bukan siswazah: 10 X RM 1.00 = RM10)
Februari (1-28) Bulan Penuh RM 40.00 (Bukan siswazah: RM 30)
Mac Bulan Penuh RM 40.00 (Bukan siswazah: RM 30)
1-20 Apr. 20 hari X RM 1.33 sen RM 26.60 (Bukan siswazah: RM 20)
JUMLAH BESAR RM119.90 seorang pelatih (Bukan siswazah: RM 90.00 seorang pelatih)
RM239.80 dua orang (Setiap guru pembimbing cuma boleh membimbing dua orang pelatih sahaja)
7. Semua borang yang lengkap mesti dihantar kepada: Ketua Unit Praktikum, Institut Perguruan Perempuan Melayu, Durian Daun, 75400 Melaka, dalam tempoh seminggu sebaik sahaja tamatnya praktikum. PENYERAHAN BORANG TUNTUTAN YANG LEWAT MUNGKIN TIDAK DAPAT DIBAYAR. SEGALA PEMBAYARAN DISALURKAN OLEH AG TERUS KE AKAUN BANK GURU PEMBIMBING.
8. Kesilapan yang lazim dilakukan oleh guru pembimbing:
(a) Dokumen tidak dihantar dalam dua salinan.
(b) Tiada tanda tangan guru pembimbing atau Guru Besar/Pengetua
(c) Akaun GIRO tidak aktif atau tidak mempunyai akaun GIRO
(d) Menggunakan akaun GIRO isteri/suami utk membuat tuntutan
(e) Lewat menghantar borang tuntutan,
(f) Tuntutan dikirim tidak sampai ke pihak institut perguruan (elok rujuk kepada pihak kerani kewangan / Setiausaha Praktikum tentang penerimaan borang tuntutan setelah borang tersebut dikirim)
(g) Tidak melampirkan dokumen (seperti DUA salinan fotostat akaun GIRO, DUA salinan surat lantikan oleh Pengarah JPN) yang perlu.
Ahmed Nasir bin Abdul Muthalif, Ketua Unit Praktikum, IPGM Kampus Perempuan Melayu, 75400 MELAKA.

Jumaat, 15 Mei 2009

Senarai Penolong Ketua Unit Praktikum

Berikut adalah senarai personal yang boleh dihubungi:-

1. Pn Sarina Baharudin - Praperkhidmatan (KPLI, PISMK OUM, PISMP, Bedtesl) - 016 - 2259300
2. En Yau Yee Shin - KDC (JAIJ,KEMAS,SABK,JQaf,SKM) - 016-6120996

Khamis, 14 Mei 2009

Selamat Hari Guru

GURU PEMBIMBING GENERASI BANGSA

Apabila kita berbicara tentang ilmu dan pendidikan bererti sekaligus kita meletakkan para guru dan pendidik sebagai golongan yang amat penting sebagai agen pembangunan dan perubahan minda ummah.

Tugas seorang pendidik bukanlah satu Tugas yang mudah dan bukan boleh dilakukan oleh semua orang. Justeru itu, kerjaya sebagai seorang pendidik dianggap sebagai satu tugas yang sangat mulia dan istemewa. Lebih-lebih lagi dalam era yang penuh mencabar ini, menuntut pengorbanan dan komitmen yang padu dalam mendidik anak bangsa menjadi insan yang cemerlang, berwibawa dan sentiasa mendapat petunjuk serta keredhaan dari Allah s.w.t.

Kerana itu, kita seharusnya bersyukur di atas pengorbanan dan jasa guru yang telah mendidik serta membimbing kita menjadi manusia yang baik pada hari ini. baik guru yang terlibat secara langsung mendidik kita di sekolah mahupun diperingkat University dan tidak kurang penting juga kepada guru yang mengajar kita mengenal membaca ayat-ayat Al-Quran, fardhu ain dan sebagainya. Tampa bimbingan dan tunjuk ajar dari mereka kita tidak mempunyai asas yang kuat untuk mengamalkan kefardhuan asas dalam Islam .

Justeru, sambutan hari guru yang disambut setiap tahun merupakan satu penghargaan dan pengiktirafan terhadap pengorbanan serta komitmen warga pendidik dalam mengembeling tenaga membentuk anak-anak bangsa menjadi manusia yang berguna kepada agama, bangsa dan negara .
Pada hari ini kita semua tidak dapat menafikan bahawa perubahan terus berlaku, tanggungjawab dan peranan pendidik sememangnya mencabar berbanding era sebelumnya. Kesan globalisasi dan perkembangan ICT menuntut semua warga pendidik berusaha gigih bagi menghasilkan anak didik yang benar-benar berilmu, berakhlak mulia, mempunyai jati diri, dan mampu bersaing pada peringkat nasional mahupun global.

Menyedari hakikat inilah, maka pelbagai usaha dan program telah dirancang dan dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi memastikan mutu dan kualiti pendidikan sentiasa berada ditahap yang terbaik. selaras dengan aspirasi negara untuk membina masyarakat yang berilmu, bertamadun dan maju. Maka satu pendekatan baru diperkenalkan iaitu " Mewujudkan Sekolah Bistari " yang menggabungkan sistem pendidikan bersepadu .


Justeru itu, peranan pendidik bukan sahaja mengajar subjek yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah, tatapi mereka juga bertindak mendidik minda dan membina syahsiah pelajar. kita sedar bahwa masa depan pelajar, masa depan bangsa dan negara adalah berkait rapat dengan corak didikan guru pada hari ini. Kerana itu, guru sebagai agen perubah minda adalah sangat dituntut agar menguasai pelbagai kemahiran demi mencapai wawasan negara khususnya dalam era revolusi maklumat dan teknologi masa kini.


Memandangkan kedudukan guru itu sangat mulia, maka sawajarnya mereka dihormati dan dikenang jasanya sepanjang hayat. Oleh itu, marilah sama-sama kita berdoa kehadrat s.w.t. agar mereka yang telah mendidik kita baik dari kalangan ibu bapa mahupun guru-guru mendapat rahmat dan pertolongan s.w.t. sepanjang masa. Manakala bagi guru-guru yang telah kembali rahmatullah sama-samalah kita mendoakan semoga roh mereka dicucuri rahmat s.w.t. Manakala bagi pelajar-pelajar hendaklah sentiasa menghormati para guru dan tahu membalas budi guru dengan menjaga adab-adab yang diajar oleh Islam diantaranya :

1. Pelajar hendaklah mendahului memberi salam apabila bertemu dengan guru.

2. Pelajar hendaklah menjaga maruah guru dan jangan sekali-kali cuba mencari kesilapan dan keaiban guru.

3. Hendaklah bersikap sopan apabila bercakap dengan guru.

4. membantah atau melawan arahan guru serta jangan menyakiti hati guru bagi mendapatkan keberkatan ilmu yang dipelajari.

Tarikh-tarikh penting Praktikum Semester 2 2009:

B.Ed TESL - UIA Jun 2003 13/4 – 10/7 (11 minggu)
KPLI SR Januari 2009 22/6 – 18/9 (12 minggu)
PISMK-OUM Januari 2006 Praktikum 3 6/7 – 14/8 ( 6 minggu)
PISMP Januari 2007 Praktikum 2 29/6 – 21/8 ( 8 minggu)
KSPK- PK Januari 2009 Pengalaman Profesional 6/7 – 14/8 (6 minggu)

Rabu, 13 Mei 2009

Taklimat Praktikum KPLI SR 2009

Taklimat Praktikum untuk semua pelajar KPLI Ambilan Januari 2009 akan diadakan pada 25 Mei 2009 pada jam 2.30 petang. Tempat yang dicadangkan adalah di DTF dan BISA. Sila lawati laman blog ini untuk maklumat terkini.
Pihak Praktikum sedang membuat penempatan Praktikum untuk guru pelatih KPLI 2009, PSIMK OUM, PISMP Ambilan 2007 (Unit Pra, Sains, Matematik). Diharap semua guru pelatih dapat memberi kerjasama kepada Puan Sarina Baharudin untuk semua urusan penempatan.

Selasa, 12 Mei 2009

LOGO IPGM


Jika anda ingin menggunakan logo ini, sila klik pada gambar, apabila gambar besar logo dipaparkan, kemudian klik kanan dan pilih 'save image'. Simpan gambar ditempat yang anda inginkan untuk kegunaan kemudian hari.

Selamat Datang....

Semoga laman ini dapat membantu untuk semua warga IPGM Kampus Perempuan Melayu, Melaka